CO2-fria fastigheter för klimatet och din ekonomi

CO2-fria fastigheter för klimatet och din ekonomi

Klimatet är en överlevnadsfråga för oss människor och vår planet. Ska liv kunna fortsätta existera på jorden? Eller ska vi gå under på grund av hetta, brist på vatten, allt större naturkatastrofer, en sol vars ljus och värme försvinner bakom moln av växthusgaser?

– Med ökande koldioxidhalter i skyn stiger temperaturen och till exempel de frusna tundrorna i Sibirien tinar för att släppa ut ytterligare växthusgaser. Med snabbt ökande koldioxid i atmosfären påskyndas dessutom upptiningen av de allt isfattigare polområdena, säger Ulf Jonströmer, grundare och huvudägare av svenska Sonority – ett bolag som utvecklar och tillverkar värme- och kylanläggningar som helt bygger på förnybar energi.

Vad gäller sänkta koldioxidutsläpp finns det en enighet i Sverige om att den största potentialen finns inom vägtransporter och uppvärmningssektorn. Eftersom 2,5 miljoner av Sveriges befolkning bor i miljonprogramhus finns här stora möjligheter att spara stora mängder koldioxidutsläpp och samtidigt drastiskt sänka uppvärmningskostnaderna.

Sonoritys prefabricerade närvärmecentraler – Energy-in-a-Box (EBox) – bygger helt på förnybar energi och är ett effektivt sätt att snabbt leverera nya energilösningar till miljonprogramhus och andra stora fastigheter. Monteringen är redan gjord och all utrustning är testad i de boxar som levereras. Boxarna kopplas in på en till två veckor.

– Paketeringen har stor betydelse. En konventionell installation i en stor fastighet består av hundratals komponenter som ska skruvas och svetsas ihop på plats. Det är ett hantverk som tar flera månader, är dyrt och opraktiskt och dessutom är ett rätt osäkert sätt att installera en komplicerad energilösning på, säger Ulf Jonströmer.

I Sverige finns 500 000 geoenergianläggningar och närmare 1,5 miljoner luftvärmepumpar – i huvudsak i villor. Men allt fler stora fastighetsägare börjar också få upp ögonen för såväl geoenergi som solenergi. Ulf Jonströmer menar att vi nu står inför ett trendbrott. Tack vare industrialiseringen, ökar såväl trovärdigheten som driftsäkerheten av de prefabricerade och närmast koldioxidfria energianläggningarna.

– För fastighetsägaren ger investeringen en positiv effekt på både resultat- och balansräkning. Du kan räkna med minst 50 procent lägre energikostnad – du fårmer pengar i fickan och dessutom stiger fastighetens värde, säger han. För att vi snabbt ska kunna uppnå ett fossilfritt Sverige krävs både piska (klimathotet) och morot (hög ROI och ökat fastighetsvärde), enligt Ulf Jonströmer. Men också att energibranschen i stort blir bättre på industrialiserade lösningar där olika tekniker kombineras.

– Med våra modullära EBoxar finns möjlighet att kombinera olika energikällor som geoenergi, solenergi, fjärrvärme och koldioxidfri grön el från till exempel Vattenfall. Geoenergi finns tillgänglig året runt, 24 timmar om dygnet. Tillgången till solenergi och vindkraft är begränsad av naturen och tid på dygnet, säger han och avslutar:

– När vi väljer att kombinera till exempel solceller med geoenergi och drar nytta av dem tillsammans har vi en effektiv lösning som kan installeras på ett par veckor, är självfinansierad med hjälp av de sänkta energikostnaderna och som kan förbättra klimatet i minst 25 år med en ROI på över 10 procent per år.

Artikeln publicerad den 19 februari, 2019 av borgowilli